مدارک مورد نیاز ویزای هندوستان


مدارک مورد نیاز ویزای هندوستان


مدارک لازم جهت اخذ ويزا

•          اصل گذرنامه امضاء شده با 6 ماه اعتبار از تاريخ حركت تور

•          دو قطعه عکس 4x6 رنگي، تمام رخ با زمینه سفيد و كاملاً از روبرو

•          تكميل فرم مشخصات فردي (Form B)به طور کامل و دقیق

•          کپی ازتمام صفحات شناسنامه    

هزینه های پرداخت شده در صورت رد درخواست متقاضی یا انصراف وی، غیر قابل استرداد می باشد

 

هند