مدارک مورد نیاز ویزای فرانسه


مدارک مورد نیاز ویزای فرانسه


•          اصل گذرنامه امضاء شده با 6 ماه اعتبار از تاريخ حركت تور حداقل 2 صفحه سفيد جهت مهر كردن داشته باشد

•          کپی از گذرنامه فعلی و ویزاهای قبلی(شنگن، امریکا، استرالیا، انگلیس، کانادا، سوئیس(

دو•         قطعه عکس 5/4x5/3 رنگی- تمام رخ با زمینه سفيد و كاملاً از روبرو 70% عكس بايستي از چهره باشد

•          تكميل فرم مشخصات فردي (Form A) به طور کامل و دقیق

•          اصل و كپي شناسنامه

•          رضايت نامه محضری والدين جهت سفر فرزندان زير 18 سال

•          پرینت حساب بانکی 3 ماه با مهر و امضابانک و يا اصل و كپي هر نوع دفترچه يا سپرده بانكي

•          اسناد مالکیت

•          گواهي اشتغال به كار • ضمانت نامه بانکی و یا چک رمزدار به مبلغ بیست میلیون تومان به ازای هر مسافر

•          اصل كپي مدارك در روز مصاحبه الزامي مي باشد

•          يكسري كپي از تمامي مدارك الزامي است

•          کارمندان بخش دولتی: اصل و کپی کارت پرسنلی، حکم استخدامو فیش حقوقی

•          صاحبان شرکت های خصوصی و اعضای هیئت مدیره شرکتها: اصل و کپی روزنامه رسمی شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکت که از تاریخ صدور آن بیش از 3 سال نگذشته باشد يا اصل و كپي مجوز و پروانه بهره برداري كارخانه كه حاوی نام و سمت متقاضی باشد و يا اصل و كپي كارت بازرگاني معتبر

•          کارمندان بخش خصوصی: گواهی اشتغال به کاربا نام وسمت مسافر، تاريخ استخدام، ميزان درآمد و تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور و تاريخ بازگشت به محل كار و اصل و كپی لیستهای بیمه تامین اجتماعی مربوط به شش ماه گذشته ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی. •   دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها: اصل وکپی کارت بین المللی دانشجویی یا عضویت هیئت علمی و اصل و کپی حکم استخدامی و فیش حقوقی

كاركنان مستقل و مشاغل آزاد: اصل و کپی جواز کسب/ کارت بازرگانی معتبر

•          محصلين: گواهي اشتغال به تحصيل الزامي است. تقاضاي ويزاي افراد محصل و فرهنگيان فقط در ايام نوروز و تابستان پذيرفته ميشود.

•          براي افراد بازنشسته : کپی حكم يا كارت بازنشستگي .

•          کادر پزشکی : اصل وکپی کارت نظام پزشکی و پروانه مطب و پروانه فعاليت .

•          خانمهاي خانه دار: ارائه مدرك شغلي همسر الزامي است

 

            هزینه روادید از کلیه همراهان اخذ می گردد.

          هزينه هاي تشكيل پرونده از بدو تقاضا دريافت و در صورت رد درخواست متقاضی یا انصراف وی، غیر قابل استرداد می باشد.

           کپی همه مدارک در اندازه A4 ارائه شود.

توجه : حضور مسافر براي مصاحبه درسفارت الزامي است