مدارک مورد نیاز ویزای سوییس


مدارک مورد نیاز ویزای سوییس


مدارک لازم جهت اخذ ويزا

اصل گذرنامه امضاء شده با 6 ماه اعتبار از تاريخ حركت تور

 • اصل گذرنامه باطل شده
 • دو سری کپی از گذرنامه فعلی و ویزاهای قبلی(شنگن- امریکا- استرالیا- انگلیس-کانادا- سویس) در 3 سال گذشته
 • 2قطعه عکس4x6 رنگي، تمام رخ با زمینه سفيد و كاملاً از روبرو، و حتماً در سه ماه اخير گرفته شده باشد.
 •  تكميل فرم مشخصات فردي (Form A)به طور کامل و دقیق
 •  ترجمه شناسنامه مسافر و همراهان
 •   پرینت انگليسي حساب جاري 3 ماه گذشته با مهر و امضاء توسط بانك
 •   تر جمه اسناد مالکیت به نام مسافر
 • ترجمه گواهي اشتغال به كار
 •  ضمانت نامه بانکی و یا چک رمزدار به مبلغ بیست میلیون تومان به ازای هر مسافر
 •  کارمندان بخش دولتی:ترجمه آخرین حکم کار گزینی
 •   کارمندان بخش خصوصی: ترجمه گواهی اشتغال به کار ( در گواهي اشتغال به كار بايد نام و سمت مسافر، علت سفر، ميزان درآمد و تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور ذكر شده باشد)
 •   صاحبان شرکت های خصوصی: ترجمه روزنامه رسمی شرکت همراه با رزومه شرکت
 •  دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها: ترجمه کارت بین المللی دانشجویی یا عضویت هیئت علمی و ترجمهآخرین مدرک دانشگاهی
 •   كاركنان مستقل و مشاغل آزاد: تر جمهجواز کسب/ کارت بازرگانی
 •  براي افراد بازنشسته،ترجمه انگلیسی حکم بازنشستگي يا کارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي الزامي است.

توجه: نامه گواهي اشتغال به كار بايد روي سربرگ شركت تنظيم و توسط فردي غير از مسافر امضاء شود

             هزینه های پرداخت شده در صورت رد درخواست متقاضی یا انصراف وی، غیر قابل استرداد می باشد.

             کپی همه مدارک در اندازه A4 ارائه شود.

             كليه ترجمه ها توسط دارالترجمه انجام شود توجه : حضور مسافر براي مصاحبه درسفارت الزامي است