مدارک مورد نیاز ویزای سنگاپور


مدارک مورد نیاز ویزای سنگاپور


انواع ویزای قابل دریافت از کشور سنگاپور  عبارتند از :

ویزا توريستي عادي ، ويزاي توريستي فوري

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای سنگاپور:

۱.اسکن پاسپورت

۲.۱قطعه عکس