مدارک مورد نیاز ویزای چین


مدارک مورد نیاز ویزای چین


انواع ویزای قابل دریافت از کشور چین عبارتند از :

ویزا گروهی ، ویزا انفرادی ، ویزا تجاری ، ویزا مولتی

 

ویزا گروهی چین ۱ ماه اعتبار دارد و در این مدت شما ۱۴ روز می توانید در کشور چین اقامت کنید. این نوع ویزا برای حداقل ۵ نفر صادر می شود که فقط به صورت گروهی امکان ورود و خروج از چین دارند. ویزا گروهی چین به صورت عادی در ۱۴ روز کاری و به صورت فوری در ۷ روز کاری اخذ می شود.

 

ویزا انفرادی چین ۱ ماه اعتبار دارد و شما ۳۰ روز می توانید در کشور چین اقامت کنید. این نوع ویزا حداقل در ۳ تا 5 روز کاری اخذ می شود.

 

ویزا تجاری چین ۳ ماه اعتبار دارد و در این مدت شما ۳۰ روز می‌توانید در کشور چین اقامت کنید. این نوع ویزا در ۱۵ روز کاری اخذ می شود.

 

ویزا مولتی ۱ ساله است و با این نوع ویزا به دفعات امکان ورود به چین وجود دارد. مدت اخذ این ویزا ۳۰ روز کاری است.

 

برای اخذ ویزای چین به صورت مولتی‌، وجود حداقل ۴ ویزای تجاری چین در پاسپورت الزامی است.

 

مدارک لازم برای اخذ ویزا چین:


۱.اصل پاسپورت


۲.۲ قطعه عکس ۶در ۴ رنگی زمینه سفید


۳.اطلاعات فردی از قبیل آدرس منزل و محل کار ، شغل و شماره تلفن