مدارک مورد نیاز ویزای ایتالیا


مدارک مورد نیاز ویزای ایتالیا


 • اصل گذرنامه امضاء شده با 6 ماه اعتبار از تاريخ حركت تور
 • کپی از گذرنامه فعلی از صفحات 2-9 و ویزاهای قبلی (شنگن، امریکا، استرالیا، انگلیس، کانادا، سوئیس(
 • اصل گذرنامه باطل شده
 • 2 قطعه عکس 4x3 رنگی- تمام رخ با زمینه سفيد و كاملاً از روبرو
 • تكميل فرم مشخصات فردي (Form A) به طور کامل و دقیق
 • فتوكپي شناسنامه از صفحات 1 و 2
 • رضايت نامه محضری والدين جهت سفر فرزندان زير 18 سال
 • پرینت انگلیسی حساب جاری بانکی 3 ماه با مهر و امضا بانک و يا اصل و كپي هر نوع دفترچه يا سپرده
 • ترجمه اسناد مالکیت با مهر رسمی دارالترجمه
 • ترجمه گواهي اشتغال به كار با مهر رسمی دارالترجمه
 • ضمانت نامه بانکی و یا چک رمزدار به مبلغ بیست میلیون تومان به ازای هر مسافر

 

 • کارمندان بخش دولتی: ترجمه کارت پرسنلی، حکم استخدام و فیش حقوقی با مهر رسمی دارالترجمه

 

 • صاحبان شرکت های خصوصی و اعضای هیئت مدیره شرکتها: ترجمه روزنامه رسمی شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکت که از تاریخ صدور آن بیش از 3 سال نگذشته باشد يا اصل و كپي مجوز و پروانه بهره برداري كارخانه كه حاوی نام و سمت متقاضی باشد و يا ترجمه كارت بازرگاني معتبر با مهر رسمی دارالترجمه

 

 • کارمندان بخش خصوصی: ترجمه گواهی اشتغال به کار با نام و سمت مسافر، ميزان درآمد و تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور و اصل و كپی لیستهای بیمه تامین اجتماعی مربوط به شش ماه گذشته ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی با مهر رسمی دارالترجمه .

 

 • دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها: ترجمه کارت بین المللی دانشجویی یا عضویت هیئت علمی و ترجمه حکم استخدامی و فیش حقوقی با مهر رسمی دارالترجمه.

 

 • كاركنان مستقل و مشاغل آزاد: ترجمه جواز کسب/ کارت بازرگانی معتبر با مهر رسمی دارالترجمه

 

 • محصلين: ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل توسط دارالترجمه الزامي است. تقاضاي ويزاي افراد محصل و فرهنگيان فقط در ايام نوروز و تابستان پذيرفته ميشود.

 

 • براي افراد بازنشسته : ترجمه حكم يا كارت بازنشستگي .

 

 • کادر پزشکی : ترجمه کارت نظام پزشکی و پروانه مطب و پروانه فعاليت با مهر رسمی دارالترجمه .

 

 • خانمهاي خانه دار: ارائه مدرك شغلي همسر الزامي است

 

هزینه روادید از کلیه همراهان اخذ می گردد.

هزينه هاي تشكيل پرونده از بدو تقاضا دريافت و در صورت رد درخواست متقاضی یا انصراف وی، غیر قابل استرداد می باشد.

درصورت وجود همراه در گذرنامه تمامي مدارك فوق براي فرد همراه نيز ضروري است. فرم ويزاي افراد زير 16 سال بايد توسط والدين امضاء گردد.

کپی همه مدارک در اندازه A4 ارائه شود. توجه : حضور مسافر براي مصاحبه در سفارت الزامي است