مدارک مورد نیاز ویزای استرالیا


مدارک مورد نیاز ویزای استرالیا


اصل گذرنامه امضاء شده با 6 ماه اعتبار از تاريخ حركت تور

اصل گذرنامه باطل شده

دو سری کپی از گذرنامه فعلی و ویزاهای قبلی (شنگن- امریکا- استرالیا- انگلیس-کانادا- سویس) در 10 سال گذشته

2 قطعه عکس 4x6 رنگي، تمام رخ با زمینه سفيد و كاملاً از روبرو

تكميل فرم مشخصات فردي (Form A) به طور کامل و دقیق

تكميل فرم مشخصات فردي (48R) به طور کامل و دقیق

ترجمه رسمي شناسنامه مسافر و همراهان با تائيد دادگستري به همراه کپی از تمام صفحات شناسنامه

فتوكپي فارسي و ترجمه رسمي پرینت حساب بانکی 6 ماه گذشته با تائيد دادگستري

فتوكپي فارسي و تر جمه اسناد مالکیت با تائيد دادگستري

گواهي اشتغال به كار

ضمانت نامه بانکی و یا چک رمزدار به مبلغ سی میلیون تومان به ازای هر مسافر

کارمندان بخش دولتی: فتوكپي فارسي و ترجمه آخرین حکم کار گزینی با تائيد دادگستري.

کارمندان بخش خصوصی: گواهی اشتغال به کار و ترجمه رسمي با تائيد دادگستري.

صاحبان شرکت های خصوصی: فتوكپي فارسي و ترجمه روزنامه رسمی شرکت همراه با رزومه شرکت با تائيد دادگستري

دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها: فتوكپي کارت بین المللی دانشجویی یا عضویت هیئت علمی و ترجمه رسمي با تائيد دادگستري. فتوكپي فارسي و ترجمه رسمي آخرین مدرک دانشگاهی با تائيد دادگستري.

كاركنان مستقل و مشاغل آزاد: فتوكپي و تر جمه رسمي جواز کسب / کارت بازرگانی با تائيد دادگستري.

هزینه های پرداخت شده در صورت رد درخواست متقاضی یا انصراف وی، غیر قابل استرداد می باشد

.